Ważne informacje

Strona korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Przeczytaj więcej

Premiera strony: 19.10.2012 r.

Budżet projektu: 867 228,96 zł

 

Telefony kontaktowe:

GOPS: +48 504 460 414

SNRGS: +48 25 691 91 77

Dla beneficjentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, że przy Ośrodku działa Klub Integracji Społecznej w ramach projektu pn.: „Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek” który ma na celu:

 • wzajemne wspieranie się w pokonywaniu barier i trudności w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, pobytu (np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, itp.);
 • samodzielne zdobywanie wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń;
 • stałą edukację personalną, zawodową i społeczną, będącą kluczem do podnoszenia własnej wartości na otwartym rynku pracy;
 • konieczność osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.


Oferta KIS obejmuje:

 1. porady prawne z zakresu:
  •  interpretacja aktów prawnych,
  • udzielanie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do urzędów administracji, urzędów pracy i innych instytucji.
 2. porady psychologiczne (spotkania indywidualne i grupowe)
 3. spotkania z trenerem pracy
  • rozwój kompetencji  osobistych ułatwiających skuteczne pełnienie ról zawodowych.
  • ukształtowanie postaw i motywacji  ukierunkowanych na zatrudnienie i aktywność zawodową.
  • zdobycie kwalifikacji  zawodowych i ogólnozawodowych adekwatnych do indywidualnych predyspozycji   


Specjaliści udzielający konsultacji i porad:

 1. Andrzej Szarko – prawnik
 2. Monika Wrzosek – psycholog
 3. Mateusz Łukasik – psycholog
 4. Anna Baranowska – trener pracy  
 5. Hanna Kowalczyk – specjalista pracy socjalnej


Na spotkania można umawiać się telefonicznie: 504 460 414, 25 691 91 77 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku, ul. Węgrowska 22 i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek ul. Armii Krajowej 1.
 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com
Strony: